Hoe werkt crowdfunding?

Crowdfunding: hoe werkt het?

Crowdfunding is een manier van geld uitlenen aan ondernemers in binnen en buitenland ofwel consumentenkrediet; het is een snelgroeiend marktsegment met een uitstaand bedrag van momenteel 300 miljoen euro en zeker geen hype. Particulieren financieren kleine leningen aan mkb-bedrijven. Die leningen stonden vroeger op de bankbalans en werden gefinancierd met spaargeld.

Risico’s

Er komen steeds meer crowdfunding platforms. Let goed op en laat je niet leiden door hoge rente percentages. Let altijd goed op de risico’s. Crowdfunding is geen sparen. Eerder een vorm van beleggen. Veel crowdfunding platforms focussen zich te veel op hoge rentepercentages bij leningen aan het mkb, zonder daarbij voldoende stil te staan bij de risico’s. Dit uit zich aan gebrek aan transparantie omtrent risico’s. Let hier dus op in uw zoektocht met crowdfunding vergelijken. Door de lage spaarrente kun je extra vatbaar zijn voor dit soort hoge rendementen.

Hoeveel investeer ik maximaal in Crowdfunding?

Investeer niet meer dan 10% van uw beschikbare vermogen in Crowdfunding. Er is te weinig ervaring en ook de wetgeving is nog niet optimaal. Het is niet zoals bij sparen dat er een depositogarantiestelsel actief is.

Bruto – netto

Crowdfunding platforms tonen vaak de bruto rente bij crowdfunding projecten. Houd er rekening mee dat er vaak nog beheerkosten vanaf gaan. Bekijk in ons overzicht.

AFM (Autoriteit Financiële Markten)


Volgens de AFM zijn er grofweg 4 vormen van Crowdfunding: Doneren, Sponsoring, Uitlenen van geld met als compensatie rente en Equity based. Voor de 1e 2 is geen vergunning nodig. Voor de laatste 2 wel. Voor het verkrijgen van kapitaal met behulp van Crowdfunding is een vergunning nodig. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht en vind dat de sector een belangrijke verantwoordelijkheid heeft. Belangrijke elementen zijn dat de platformen professioneel zijn, transparantie bieden en een vorm van bescherming van geldnemer en geldgever.

Branchevereniging crowdfunding


De branchevereniging is actief op het gebied van voorlichting en zelfregulering: Nederland Crowdfunding ontwikkelde een gedragscode waaraan alle aangesloten platforms zich committeren. Daarnaast is de vereniging actief op het gebied van kennisdeling en promotie van crowdfunding, door aanwezigheid op evenementen en de organisatie van de jaarlijkse Crowdfunding Week. Tot slot is de branchevereniging actief op het gebied van stimulering van crowdfunding en gaat zij regelmatig in gesprek met de AFM en overheden om samen met hen te werken aan een gunstig crowdfunding klimaat.

Starten met crowdfunding?

Ga aan de slag met crowdfunding. Wij bekijken 2 kanten. Ben je investeerder en wil je meer uit je geld halen kijk dan hier. Ben je ondernemer en wil je juist geld ophalen bij investeerders klik dan hier voor de crowdfunding platforms.

Heb je vragen stuur ons gerust een mailtje. Wij helpen graag.